COSME Programı Erasmus for Young Entrcpreneurs 2019 Çağrısı

28 May

  • Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
  • Tüm Duyurular

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında işletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel'de imzalanmıştır.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının 24.05.2019 tarih ve E.5334 sayılı, COSME Programı kapsamında yayımlanan "Genç Girişimciler için Erasmus 2019-Erasmus for Young Entrepreneurs 2019" proje çağrısı yayımlanmıştır.Söz konusu çağrı için süreç ve gelişmelerin bilgisini (abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr) adresine bildirilmesi gerekmektedir.

 Çağrı Teklifi COS-EYE-2019-4-01

Genç Girişimciler için Erasmus Programı, yeni girişimcilere onlardan daha tecrübeli işletmelerden işletme yönetimi hakkında eğitim almalarına fırsat vermektedir. Programın amacı katılımcı ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerde rekabetin geliştirilmesini ve sektörün uluslararası bir yaklaşıma sahip olmasını sağlamaktır. Program kapsamında start-upların ve yeni kurulan mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Çağrının Kapsamı ve Amacı:

Bu çağrının amacı yeni kurulan veya halihazırda faaliyet gösteren işletmeler için bir bağlantı noktası olan aracı kurum/kuruluşları güçlendirmek ve büyütmektir. Bu bağlamda aracı kurum/ kuruluşlar, Genç Girişimciler için Erasmus Programı’nı yerelde uygulamak için seçileceklerdir. Aracı kurumlardan program katılımcılarını seçmeleri ve onlara yol göstermeleri beklenmektedir. Programa katılmak isteyen işletmeler, aracı kuruluşlar tarafından desteklenecektir.

Programın uygulanmasındaki yerel iletişim noktaları olan aracı kuruluşlar, hareketlilik programına dahil olan diğer bütün organizasyonlar ve otoritelerle iş birliği içinde olmalı ve yeni girişimcilerin planlanmış hareketlilik aktivitelerine katılmasına imkan sağlamalıdır. Destek ofislerinden program İş birliği ve yönetim alanlarında destek alınabilecektir. Aracı kuruluşlar katılımcı ülkelerdeki yeni girişimlere deneyimlerini arttırma, var olan sektör bilgilerini geliştirme ve yeni girişimlerin COSME programına katılan diğer ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerle bir iletişim ağı kurmalarım sağlamakla yükümlüdür.

Program kapsamında;

  • Yeni girişimler ev sahibi işletmeler ve aracı kurumlar arasında iletişim ağı geliştirilmesi,
  •  Yeni girişimlerin COSME programına katılan ev sahibi işletmelerle çalışması,
  •  Sınırlar arası iş birliklerinin ve yeni iş alanlarının desteklenmesi,
  • Uluslararası aktivitelerin desteklenmesi   hedeflenmektedir

 Çağrı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler 

1. Yeni girişimlere iş eğitimi verilerek iş fikirlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması

2. İş kurma aşamasında sorun yaşayan küçük işletmelerle ve girişimlerle tecrübelerin paylaşılması,

3. AB ülkelerine ve COSME Programına katılan diğer ülkelerdeki pazarlara erişimin sağlanması,

4. COSME katılımcısı diğer ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerle bilgi ve tecrübe paylaşımına dayalı bir ağ oluşturulması.

Özet Zaman Çizelgesi

Aşamalar / Tarih ve zaman veya gösterge dönem

Son Başvuru Tarihi /11/07/2019- 17:00 Brüksel saati
Değerlendirme dönemi / Temmuz-Ekim 2019
Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi / Ekim 2019
Hibe anlaşmasının imzalanması / Ocak 2020
Faaliyetin Başlaması / 01/02/2020
*indikatif
Proje süresi 36 aydır.

Uygunluk Kriterleri ;

• Ekonomi, girişim, iş desteği vb bir alanda faaliyet yürütülen kamu tüzel kişiliğine sahip
olanlar,
• Ticaret ve sanayi odaları,
• İş destekleme kuruluşları, start-up merkezleri, kuluçka merkezleri, teknoloji parkları,
• İş birlikleri, iş destekleme ağları
• İş desteği sunan özel veya kamu kuruluşları,
• Yüksek öğrenim statüsündeki üniversiteler veya mesleki eğitim veren enstitüler,


Çağrı Metni:

https://ec.eurooa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-eve-2019-4-01 cali text en.pdf


Elektronik Başvuru:


https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/
cos-eve-2019-4-
O1;freeTextSearchKeyword=:typeCodes=1:statusCodes=31094501.31094502:programCode=COSME:
programDivisionCode=null:focusAreaCode=null:crossCuttinPriorityCode=null:callCode=Default;sort
Querv=openingDate:orderBv=asc:onlyTenders-false:toPicListKey=topicSearchTablePageState


Ayrıntılı bilgi talebiniz için KOSGEB AB Koordinasyon Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.
(abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr)