Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursu

02 Eki

 • Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Tüm Duyurular

Değerli Öğrencilerimiz,


Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından burs verileceği bilgisi Üniversitemize ulaşmıştır. İlgili burs duyurusu alt kısımda verilmiştir.


Bilgilerinize sunarız. 

TÜRK EĞİTİM VAKFI

EĞİTİM (YÜKSEKÖĞRETİM) BURSU DUYURUSU

 

 

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, maddi desteğe ihtiyacı olan, başarılı e ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine TEV Eğitim (Yüksek Öğretim) Bursu vermektedir.

 

Burs kontenjanı ayrılan üniversite-fakülte-yüksekokullar başvuru formunda aktif durumdadır. 

 

BAŞVURU

 • 2020 yılı için burs başvuru tarihleri 21 Eylül – 18 Ekim arasındadır.
 • Başvuru şartlarına ve forma http://burs.tev.org.tr/ adresinden erişilmekte olup kontenjan ayrılan öğretim kurumları başvuru formunda yer almaktadır. 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kurumdan (kamu veya özel) burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan geri ödemeli öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
 • Ara sınıflar için: Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,
 • Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

 

ADAY OLAMAYACAKLAR

 • Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Ücretli değişim programlarında bulunanlar,
 • 25 yaşından büyükler,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz.

 

 

TEV web adresi: www.tev.org.tr