Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Projeleri

11 Eyl

  • Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
  • Tüm Duyurular

Erasmus+ Programı çerçevesinde faaliyetler genel olarak ikiye ayrılmaktadır: (1) Ülke Merkezli Projeler ve (2) Merkezi Projeler. Bu sınıflandırma ilgili faaliyetin yürütülmesine ilişkin yetki alanını tanımlamaktadır. Merkezi projeler, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan ve merkezi Brüksel'de bulunan Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) tarafından yürütülmektedir.

Merkezi faaliyet niteliği taşıyan başvurular, Yürütme Ajansına yapılmaktadır. Ülke merkezli proje başvuruları ise, ilgili ülkenin Programı yürütmekten sorumlu Ulusal Ajansına yapılmaktadır.

Bu kapsamda 8 Ekim 2019 tarihinde, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde Yükseköğretim Kurumlarına yönelik Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir. Toplantıya Yükseköğretim Kurumlarının Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme ve Ortak Yüksek Lisans Derecelerine ilişkin proje geliştirmek veya bu tür projelerde ortak olarak yer almak isteyen birimlerinden (her üniversiteden) bir temsilcinin katılımı beklenmektedir. Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle kapasitenin üzerindeki başvurular, kayıt formuna verilen cevaplar üzerinden ilgililik ve başvuru sırası bakımından değerlendirmeye tabi tutulacak, Erasmus+ Yükseköğretim sektörünün yukarıda belirtilen faaliyetleriyle doğrudan ilgili olmadığı değerlendirilen kişi ve birimlerin başvuruları kabul edilmeyebilecektir. Toplantıya katılmak isteyenlerin en geç 25 Eylül 2019 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar https://forms.gle/fm4m8jiZ4SXCXRZF8 bağlantısından kayıt yaptırmaları gerekmektedir.