2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YKS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI

07 Ağu

  • Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
  • Tüm Duyurular

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YKS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARIYLA İLGİLİ DUYURU !!!

Sayın Öğrencimiz;

Üniversitemizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, başarınızdan dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır.

I-KAYIT İŞLEMLERİ

2019 YKS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

 

             1) Kayıt Tarihleri; E-Kayıtlar 16 – 21 Ağustos 2019 23:59’a kadar arasında “turkiye.gov.tr” web adresinden, Üniversiteye gelerek şahsen kayıt yaptıracaklar ise 19 – 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Tablo-1’de karşılarında gösterilen yerlerde yapılacaktır.

            2) Elektronik Kayıt (E-Kayıt);

* Elektronik kayıt (E-Kayıt) öğrenci için zorunludur. Herhangi bir nedenle Elektronik kaydı gerçekleştiremeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler Üniversitemize gelerek kaydını şahsen yaptırabilecektir.

Sanat Tasarım Fakültesi Heykel, Müzik, Resim Bölümü ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin Üniversitemize gelerek şahsen kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bu öğrenciler Elektronik kayıt yaptırmayacaklardır.

* E-kayıt yaptıracak öğrenciler PTT şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.

* E-kayıt yaptıracak öğrenciler 16 – 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında “www.turkiye.gov.tr” adresindeki “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.

* E-kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup. Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milliği Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.

* Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

* www.turkiye.gov.tr üzerinden E-kaydını gerçekleştirilen öğrenciler üniversitede herhangi bir kayıt işlemi yaptırmayacak ve herhangi bir belge getirmeyeceklerdir.

* E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayacaklardır.

* Harç muafiyeti için; öğrenim ücretinden özrü oranında muaf olacaklar ile şehit ve gazi çocukları 27 Eylül 2019 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na belge getirmeleri gerekmektedir.

* 16 - 21 Ağustos 2019 tarihinde kayıtlarını e-devlet kapısı üzerinden yapan öğrenciler 30 Eylül- 30 Ekim 2019 tarihleri arasında kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının öğrenci işleri bürosundan öğrenci kimliklerini teslim alacaklardır.

                          3) Üniversitemize Şahsen Müracaat ile Kayıt :

“Üniversite E-Kayıt” yöntemiyle kayıt yaptıramayan adayların 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen gerekli belgeler ile birlikte Üniversitemizin kayıt yerlerine şahsen başvurarak kayıt yaptırması gerekmektedir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1) “Lise Diploması”nın aslı veya yeni tarihli “Geçici Mezuniyet Belgesi”nin aslı (Fotokopi yada Noter onaylı suret kabul edilmez).

a) Diplomanın kayıp olması durumunda Lise Diploması Kayıp Belgesinin aslı.

b) Ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır).

2) 2019-YKS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.

3) Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4) 6 adet 4.5x6 ebadında son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

5) 1 adet A-4 ebadında büyük beyaz zarf ve 6 TL.’lik posta pulu (Toplam 6 TL tutarında).

6) 28 yaşından büyük olan erkek adayların “Askerlikle İlişkisi Yoktur” belgesi (28 yaşından büyük yükümlülerin “askerlikle ilişiği yoktur” belgesi olmadan kesinlikle kayıtları yapılmayacaktır).

7) II. Öğretim Öğrenim Ücretlerinin Ödenmesi.

            II. Öğretim öğrencilerimiz öğrenim ücretini 24-27 Eylül 2019 tarihleri arasında öğrenci numarası ile tüm Türkiye Halk Bankası şubesine (Her örencinin ödeyeceği miktar banka kayıtlarına aktarılacaktır) yatırarak ders kayıt işlemlerini yapabileceklerdir (Öğrenim ücretini ödemeyen ikinci öğretim öğrencileri ders kaydını yapamayacaklardır). yatırılması zorunludur.

            Not: Öğrenciler, Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payı yada öğrenim ücretini her dönem için akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödemek zorundadır. Birinci öğretimde programın normal süresi içerisinde eğitim gören öğrencilerden katkı payı alınmaz.

            Harç muafiyeti için; öğrenim ücretinden özrü oranında muaf olacaklar ile şehit ve gazi çocukları 27 Eylül 2019 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na belge getirmeleri gerekmektedir.

 

Açıklamalar :

1-                  ‘’Şahsen Müracaat ile Kayıt’’ yaptıracak adayların evraklarını bizzat veya noter aracılığı ile vekalet eden kişi tarafından teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilen evraklar kabul edilemez, kayıt işlemi yapılmaz.

2-                  Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

3-                  Belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz.

4-                  Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5-                  İstenen belgelerin aslı kabul edilir.

6-                  Adli sicil kaydına ilişkin adayın yazılı beyanı alınacaktır.

7-                  Kayıt Tarihleri ve Yerleri

 

 

 

Kesin Kayıt Tarihleri: 19 Ağustos 2019 - 23 Ağustos 2019 (Sabah 08.00-12.00 – Öğleden Sonra 13.00-17.00 saatleri arasında)

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

KAYIT YERİ

BİLGİ ALINACAK TELEFONLAR

Tıp Fakültesi

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

Tıp Fakültesi Dekanlığı 0 (380) 5421416

Teknoloji Fakültesi

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

Teknoloji Fakültesi Dekanlığı 0 (380) 5421133

Orman Fakültesi

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

Orman Fakültesi Dekanlığı 0 (380) 5421137

Fen Edebiyat Fakültesi

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 0 (380) 5412404

Mühendislik Fakültesi

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 0 (380) 5421036

İşletme Fakültesi

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

İşletme Fakültesi Dekanlığı 0 (380) 5421370

Eğitim Fakültesi

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

Eğitim Fakültesi Dekanlığı 0 (380) 5421355

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı 0 (380) 5421264

İlahiyat Fakültesi

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı 0 (380) 54211170

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 0(380) 5412294

Spor Bilimleri Fakültesi

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı  0 (380) 5421215

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı  0 (380) 5421141

Çilimli Meslek Yüksekokulu

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

Çilimli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü  0 (380) 6817312

Cumayeri Meslek Yüksekokulu

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

Cumayeri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 0 (380) 7355199

Gümüşova Meslek Yüksekokulu

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 0 (380) 7314005

Gölyaka Meslek Yüksekokulu

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü  0 (380) 7113123

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü  0 (380) 5442811

Sağlık Hizmetleri Myo

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlüğü  0 (380) 5421051

Meslek Yüksekokulu

Düzce Şehir Yerleşkesi Merkez/DÜZCE

Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü  0 (380) 5240099

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Düzce Şehir Yerleşkesi Merkez/DÜZCE

Sosyal Bilimler MYO Müdürlüğü       0(380)5144892                      

Akçakoca Turizm İşlet. Ve Ot. YO

Akçakoca Yerleşkesi Akçakoca/DÜZCE

Akçakoca Tur. İşlt. Ve Otel. YO      0 (380) 6112999

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fak.

Akçakoca Yerleşkesi Akçakoca/DÜZCE

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fak.  0 (380) 6112090

Akçakoca Meslek Yüksekokulu

Akçakoca Yerleşkesi Akçakoca/DÜZCE

Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 0 (380) 6118420

Ormancılık  Meslek Yüksekokulu

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi  Konuralp Yerleşkesi/DÜZCE

Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müd.  0(380) 542 11 37

 

                       4) Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler;

Üniversitemiz Programlarına kayıt hakkı kazanan ancak orta öğretim kurumundan normal zamanda mezun olamayıp ek ders veya bütünleme sınavına girecek öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında geçici kayıtlarını şahsen okullarında yaptıracaklardır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2019 tarihine kadar getirmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. 31 Aralık 2019 tarihine kadar mezuniyet belgesini getirmeyen öğrencilerin kayıtları iptal edilecektir. Bu durumda olup 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında şahsen okullarına gelip geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak olup kayıt hakkını kaybedecektir.

                     5) Askerlik ile İlişiği Olan Öğrencilerin Durumu;

 

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına kayıt olacaklar hariç.),

c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar,

2019-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

 

 

 

                        6) Özürlü Öğrenciler İçin Sağlık Raporu;

(Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan adaylar E-Kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci üniversiteye geldiğinde sağlık raporunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.

                       7) Öğrenci No Sorgulama;

Öğrenci Numarası, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte “oidb.du.edu.tr” adresindeki“ Öğrenci Numarası Sorgulama” menüsünden öğrenilecektir.

 

 

 

II. ÜNİVERSİTE’YE GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN

Herhangi bir neden ile E-Kayıt sistemi üzerinden kayıt yaptıramayan adaylar 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yerleştirildiği Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu’na başvurarak şahsen kayıt yaptırabilirler.

Bu Durumda;

1) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2) İlan edilmiş tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

3) Belirtilen belgelerden herhangi biri eksik ise kayıt yapılmaz.

 

III. WEB ŞİFRE

E-Devlet üzerinden kaydolan öğrenciler, kayıt oldukları tarihten bir gün sonra “https://obs.duzce.edu.tr” adresinden öğrenci şifrelerini 26.08.2019 tarihinden itibaren oluşturabileceklerdir.

IV. DERS KAYDI

Öğrencilerimiz, E-Kayıt işleminin ardından “https://obs.duzce.edu.tr”  adresinden 24-27 Eylül 2019 tarihlerinde ders kayıtlarını yaparak eğitime başlayabileceklerdir. Kesin Kayıt işlemlerini yapan ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücretini 24-27 Eylül 2019 tarihlerinde ders kaydını yapmadan önce öğrenci numarası ile T.C. Halk Bankasının Türkiye’deki herhangi bir şubesine ödeyeceklerdir.

 

                                                                                             V. İZİN/KAYIT DONDURMA

Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 30 Eylül - 04 Ekim 2019 tarihleri arasında bir dilekçe ile kayıtlandıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına başvuracaklardır. İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2019-2020 eğitim-öğretim yılının güz ve/veya bahar yarıyılında derslere devam edemezler.

VI. MUAFİYET

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, isterlerse burada başarılı olduğu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için 30 Eylül - 04 Ekim 2019 tarihleri arasında Bölüm Başkanlıklarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz (Daha önce başarılı olduğu dersler Üniversitemi Yönetmeliği not baremine dönüştürülerek genel not ortalamasına katılır).

VII. YURT İŞLEMLERİ VE BARINMA

1-)Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurular http://kyk.gsb.gov.tr web adresinden yapılacaktır.

NOT: Her eğitim-öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı (Eğitim yılı uzayan I. Öğretim öğrencileri için) ve ikinci öğretim ücretlerini, üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ödemek zorundadırlar. Üniversitemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 30 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacaktır.

VIII. KREDİ/BURS BİLGİLERİ

* Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi / bursları için http://kyk.gsb.gov.tr internet adresinden bilgi alabilirsiniz.

IX. ULAŞIM

Düzce ve Konuralp Yerleşkesine ulaşım: Düzce Belediyesi otobüsleri ile sağlanmaktadır.

Akçakoca Yerleşkesine ulaşım: Düzce Çoban mevkiindeki Düzce Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinden Akçakoca minibüsleri (Akçakoca şehir merkezine kadar) ve Akçakoca şehir merkezinden özel minibüsler ile sağlanmaktadır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi 81620 - DÜZCE

Tel : 0 380 5421118 / Faks : 0 380 5421119 E-posta : ogrencisleri@duzce.edu.tr