Ders Kaydına Konu Derslerle İlgili Hususlar

23 Eyl

  • Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
  • Tüm Duyurular

Değerli Öğrencilerimiz,

Öğrencilerimiz ders kayıtlarını Fakültemiz ana sayfasında yer alan Ders kayıtlarına ilişkin 23 Eylül Tarihli bir diğer duyuru çerçevesinde yapması gerekmektedir.

Ders seçim sürecinde aşağıdaki hususlar öğrencilerimizin bilgisine ayrıca sunulur.

-- Hazırlık sınıfı okuyan ve hazırlıkta başarılı olan 1. sınıf öğrencilerimiz "Akademik İngilizce" dersini seçmeleri gerekmektedir. Hazırlık sınıfında başarısız olanlar "İngilizce 1" dersini alacaklardır

-- Uluslararası İlişkiler Bölümünde aşağıda belirtilen seçmeli dersler Gece ve gündüz birleştirilmiş olarak öğrencilerimizin seçimine sunulmuştur. Bu dersleri seçmek isteyen öğrencilerimizin bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

3. SINIF : Ortadoğu Medeniyeti 

2 SINIF :

Türk İslam Düşünce Tarihi (derse kayıt olan öğrenci sayısına göre dersin planlamasında günü, saati Gece gündüz ayrılması gözden geçirilecektir)

Genel Muhasebe

Modern Siyasal İdeolojiler

-- Uluslararası İlişkiler Bölümünde aşağıda belirtilen seçmeli dersler Gece ve gündüz ayrılmış olarak öğrencilerimizin seçimine sunulmuştur. Bu dersleri seçmek isteyen öğrencilerimizin bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

3. SINIF:

Avrupa Tarihi

Jeopolitik

Uluslararası Güvenlik Sorunları

2. SINIF: Kamu Diplomasisi

-- Seçmeli dersler arasında yer alan bir derse yeterli kayıt olmaması durumunda ilgili ders kapatılarak öğrencilerimizin farklı bir ders seçmeleri talep edilebilecektir.

-- SBKY bölümü 2. sınıf seçmeli dersi olan Türkiye'nin Yerel Yönetim Yapısı dersi üniversite seçmelisi olarak açılmış olup. diğer bölüm öğrencilerinin de seçimine açıktır.

-- Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına SBKY/ İktisat / Uluslararası ilişkiler bölümlerinin bazı ortak dersleri aynı gün ve saate birleştirilerek aynı sınıfta planlanmıştır.

-- Aşağıdaki seçmeli derslere sınıf sayı sınırlandırması yapılmış olup, bu dersler için belirlenen kota kadar öğrenci sayısının seçimine açık olacaktır. Buna bağlı olarak bu dersleri seçmek isteyen öğrencilerimizden sistem üzerinden kayıt sırasına göre sınıf listesinde yer alacaklardır. kota dolduğunda sistem bu derslere kayıt imkanı vermeyecektir

 3. SINIF :

Ortadoğu Medeniyeti

Uluslararası Güvenlik Sorunları

2. SINIF

Modern Siyasal İdeolojiler

Genel Muhasebe


Bilgilerinize sunarız