Yönetim

 

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ

Dekan V.

Dahili: 7300

   

Şerif CANBAY 

 

Dr. Öğr. Üyesi Şerif CANBAY

 Dekan Yardımcısı

  7303

 

 

Ayten DENİZ

Fakülte Sekreteri

Dahili: 7304