Yönetim

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ

Dekan V.

Dahili: 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK

Dekan Yardımcısı

Dahili: 7302

 

Eşref TARKU

Fakülte Sekreteri

Dahili: 7304