Yönetim

 
 
 
 
 

 
 
 

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ

Dekan V.

Dahili: 7300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK Dr. Öğr. Üyesi Şerif CANBAY
 Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı
 7302  7303
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eşref TARKU

Fakülte Sekreteri

Dahili: 7304