Yönetim


Prof. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ

Dekan V.

Dahili: 7300

 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİKDr. Öğr. Üyesi Şerif CANBAY
 Dekan YardımcısıDekan Yardımcısı
 7302 7303
 Eşref TARKU

Fakülte Sekreteri

Dahili: 7304