Uluslararası İlişkiler Bölümü Tanıtımı

Uluslararası İlişkiler; uluslararası sistemin yapısını, işleyişini, sistem içinde yer alan devletlerin, uluslararası örgütlerin ve devlet-dışı oyuncuların davranışları ve birbirleriyle etkileşimini konu edinmektedir. Lisans programının ilk dört döneminde öğrenciler genel olarak sosyal bilimlerin temel nitelikli derslerinin yanında uluslararası ilişkiler disiplininin tarihi ve hukuki temelleri konusunda bilgi sahibi olmaktadır. Yine aynı dönemlerde yoğun olarak bu disiplinin diğer bilim dallarıyla kesiştiği konularda bilgi kazanmaktadırlar. Daha sonraki dönemlerde hem teorik hem de pratik içerikli derslerle uluslararası ilişkilerin daha spesifik konularına yönelinmekte, global kapsamlı konular yanında bölgesel gelişmeler hakkında ayrıntılı çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte, “Avrupa Birliği”, “Küresel Gelişmeler/ Bölgesel Etüdler”, “Siyasi Tarih”, “Uluslararası Hukuk”, “Siyaset Bilimi” ve "Türk Dış Politikası" olmak üzere farklı kategorilerde uzman yetiştirmeye yönelik olarak tasarlanan eğitim programları da bulunmaktadır.

Uluslararası İlişkiler bölümü, ülke ve ülkeler arası düzeyde siyasal, sosyal, ekonomik, sosyolojik ve hukuksal açılardan analizler ve bu analizler aracılığıyla çözüm önerileri üretilmesine katkıda bulunabilecek bir bölümdür. Bölümün önemli avantajlarından birisi interdisipliner olmasıdır. Bölgesel ve ulusal kaynaklardan yararlanarak, olanakların elverdiği ölçüde uluslararası destek de alarak, sosyal ve siyasal sorunlara çözümler üretme kapasitesi olan bir bölüm olarak düşünülmektedir. Özellikle son yıllarda devletlerarası düzeyde yaşanan ve tüm insanlığı ilgilendiren olaylar, bu olayların yaşanmaması için gerekli yöntemlere başvurmanın ve sorunlara müdahale etmenin önemini ortaya koymuştur. 

 Bu bölümden mezun olan öğrenciler, uluslararası İlişkiler alanındaki temel kavramlar ve teorileri öğrenirler; böylece uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri analiz edebilme ve onlara çözüm üretebilme yeteneği edinirler. Öğrenciler, aynı zamanda, kamu ve özel sektörün istihdam edeceği elemanlarda aradığı pek çok özelliğe de sahip olarak mezun olurlar. Uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, hukuk, uluslararası hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe gibi alanlarda sahip oldukları bilgi ve beceriler ile mezunlar, kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar haline gelmektedirler.