Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Tanıtımı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi birbiriyle yakından ilişkili iki alan olup siyasal ve yönetsel konuların bilimsel çalışmasıyla ilgilenir. Siyaset Bilimi disiplini, insanların hayatlarını düzenleyen genel kuralları yapmak, korumak ve değiştirmek için giriştikleri faaliyetleri inceler. Siyaset Biliminin temel konuları siyaset teorisi, siyasi düşünceler tarihi, siyasi kurumlar ve siyasal katılımdır. Kamu Yönetimi disiplini ise bir yönetsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Kamu Yönetimi, kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, yerel ve evrensel düzeyde yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik süreçleri anlamamıza yardımcı olacaktır. Bu amaçla bölüm,  öğrencilerine siyaset bilimi, yönetim bilimi, tarih, sosyoloji, hukuk ve iktisat alanlarından beslenen disiplinler arası bir program sunmaktadır.

Ülkemizdeki az sayıdaki Siyasal Bilgiler Fakültelerinden biri olan Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde sunulan çok boyutlu eğitim mezunlarına çeşitli kamu kurumlarında çalışma veya özel sektörde kariyer yapma imkanı sağlamaktadır. Mezunlarımızın çalışabilecekleri kurumlar arasında İçişleri, Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, özel şirketler ve finans kuruluşları yer almaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları, lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik dünyada kariyer yapma imkanına da sahip olabilirler.