Değerlerimiz

Fakültemiz Türkiye Cumhuriyetinin temel değer ve ilkelerini benimser, insani ve ahlaki değerleri kendisine prensip olarak kabul eder. Öğrencilerin eğitim sürecinde bu ilkelere riayet eder.