Misyonumuz

Misyonumuz

Fakültemizin varlık sebebi kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak, nitelikli donanımlı bireyleri yetiştirmektir. Bunu gerçekleştirirken aynı zamanda, öğrencilerin sosyal bilimlerin önemli disiplinlerine ilişkin bir formasyon elde etmeleri de amaçlanmaktadır

Vizyonumuz

Fakültemiz kısa süre içerisinde türdeşleri arasında kendi marka değerini oluşturmayı hedeflemektedir.  Bu doğrultuda fakültemiz devlet bürokrasisine girişin ilk adımını oluşturan kamu sınavlarında mezunlarının başarılı bir performans sergilemesini gaye edinir.